מוסד ציבור אביב שבתאי יוסף

אביב שבתאי יוסף – תקדים משפטי על היטל השבחה במוסדות ציבור

חברת אביב שבתאי בע"מ מביאים עדכון על פסק דין חדש של בית המשפט העליון שניתן לאחרונה על ידי  השופטות דפנה ברק-ארז יעל וילנר וגילה כנפי-שטייניץ.  על פי הפסיקה החוק כי מוסד ציבורי, הפועל שלא למטרת רווח ומוכר מקרקעין, זכאי לפטור מהיטל השבחה.

בית המשפט פירש  את התוספת לחוק התכנון והבנייה הקובעת שורת תנאים לקבלת הפטור, כאשר המחלוקת עסקה בשאלה האם יש להעניק פטור מתשלום ההיטל גם אם המכירה היא לא למטרה ציבורית, ובלבד שהתמורה תשמש את מטרות המוסד הציבוריות. 

פסק הדין ניתן בשל מכירת שטח של הכנסייה האוונגלית האפיסקופלית ברמלה, והדרישה של העירייה לשלם מס היטל השבחה בסך של כ-3 מיליון ש"ח. בעקבות החלטת בית המשפט העליון הכנסייה לא תחויב בתשלום מס זה. 

נגישות